Délka: 2-5
Cena: dle domluvy

V ceně:

  • ubytování
  • strava 5x denně
  • 25-27 h programu

Minimální počet žáků: 25

V případě zájmu nás kontaktujte.

Devatero řemesel

1.-5. třída/ duben-červen, září-říjen

Ne nadarmo se říká: „Zlaté české ručičky“. Naši předci nám zanechali spoustu řemesel, z nichž některá jsou téměř zapomenutá. Z nabídky řemesel si zvolíte pro vaši skupinu ta nejlákavější, kterým se budete během týdne věnovat. Vyrábění budou tematicky doprovázet hry a další aktivity s environmentálním přesahem. Kromě toho, že si děti osahají různé materiály a odvezou si domů několik výrobků, program rozšíří jejich obzory pro výběr jejich budoucího profesního zaměření.

Offline camp

4.-9. třída/ duben-červen, září-říjen

Dnes děti venku stráví jen 0-20% svého času. Náš program jim ukáže, že být venku celý den bez moderních technologií je nejen možné, ale i zábavné. Budeme se řídit podle hesla „Není špatné počasí, jen špatné oblečení!“. Děti se naučí orientovat v přírodě, zopakují si základy 1. pomoci, budou tvořit z přírodních materiálů, rozdělávat oheň nebo se naučí jak poznat, co můžeme v přírodě bezpečně sníst. Kdo si troufne, může si vyzkoušet i přespání venku. Získají tak zkušenosti, které jim mohou v životě pomoci v situacích, kterým se chcete vyhnout.

Kde to žiješ?

1.-5. třída/ duben-červen, září-říjen

Rostliny, živočichové i neživá příroda tvoří dohromady složité propojené ekosystémy. My prozkoumáme ty, které jsou všude kolem nás – les, louku nebo rybník. Zaměříme se především na to, co daný ekosystém potřebuje, aby fungoval, jak má, jak ho ovlivňuje člověk a co můžeme udělat proto, abychom přírodě pomohli a vše bylo v rovnováze. Budeme lovit, bádat, hrát hry, tvořit a nakonec natočíme společně i reportáž. Hlavním cílem ale bude u dětí budovat pozitivní vztah k přírodě vlastním zážitkem.

Adaptační kurz

2. stupeň ZŠ, SŠ, září-říjen

Pro nově vzniklé třídy a kolektivy, kde je potřeba podpořit vzájemnou spolupráci, pořádáme
2-4 denní adaptační kurzy. Jsou zaměřené na vzájemné poznávání a stmelování kolektivu.
Program připravíme na míru dle potřeb konkrétní skupiny.