Zobrazuji: 1 - 4 z 7 VÝSLEDKŮ

Život v řece a kolem ní

Terénní program u řeky Třebůvky. Děti se seznámí se zvířaty obývajícími řeku, její břehy a okolní mokřiny. Vyzkouší si odchyt vodních bezobratlých (např. jepice, vážky, berušky …