Zvířata na hranici Čech a Moravy

Určení programu 1. - 9. třída ZŠ
Délka programu 180 minut
Cena programu zdarma - hrazeno MAP
Období programu Celoročně
vnitrni
prijedeme

Vnitřní program zaměřený na přírodu Moravskotřebovska a okresu Svitavy. Děti díky němu poznají vzácné, významné i zajímavé druhy rostlin a živočichů. Půjde přitom jak o tvory dnešní, tak o ty, co obývali naši zem před miliony let. Vše spojeno s různými hrami a úkoly na dané téma. Připraveno bude též smýkání brouků a tvorba herbáře.

Zelené ostrůvky

Určení programu 1. - 9. třída ZŠ
Délka programu 180 minut
Cena programu zdarma - hrazeno MAP
Období programu září - říjen, duben - červen
teren

Program probíhá v biocentru na kraji Moravské Třebové a využívá prvky badatelsky orientovaného vyučování. Toto místo je souborem různorodých stanovišť (potok, rybník, louka, les, mokřad, lužní les) a poskytuje tak zázemí pro různé živočichy. Pomocí vlastního průzkumu si žáci uvědomí důležitost zelených ostrovů – biocenter a jejich propojení – biokoridorů v krajině. K bádání budou žáci používat zajímavé pomůcky, jako jsou ozoboti, fotopasti nebo sady pro lovení vodních a půdních živočichů.

Zdravé bydlení

Určení programu 5. - 9. třída ZŠ
Délka programu 180 minut
Cena programu 80 Kč
Období programu Celoročně
vnitrni
prijedeme

Žáci zjistí, které věci jsou důležité pro zdravé bydlení. Společně se pokusíme zorientovat ve světě nejstarších stavebních technologií, které člověk používá, najdeme spojitosti s nejnovějšími technologiemi stavění domů – a napůl cesty mezi těmito dvěma světy se odehraje velké stavební dobrodružství.  Žáci budou seznámeni s moderními stavebními postupy, zkusí si navrhnout svůj dům snů.

Vyschlá krajina

Určení programu 4. - 9. třída ZŠ
Délka programu 180 minut
Cena programu 80 Kč
Období programu Celoročně
vnitrni
prijedeme

Poslední dobou se počasí zbláznilo, nejprve je hrozné sucho a potom zase prší tolik, že se potoky vylévají z břehů. Mohou lidé tento stav nějak ovlivnit? Pomocí různých pokusů a simulací si ukážeme, jak voda putuje přírodní i kulturní krajinou a představíme si různá řešení, jak vodu v krajině zadržet. Na základě získaných vědomostí se žáci pokusí navrhnout vhodná opatření v okolí svého bydliště nebo školy.

Proměny vlny

Určení programu 1. - 7. třída ZŠ
Délka programu 180 minut
Cena programu 90 Kč
Období programu leden - prosinec
vnitrni

Vlna je přírodní materiál s řadou skvělých vlastností, které se dosud nepodařilo uměle napodobit. Seznámíme žáky s těmito vlastnostmi, představíme jim plemena ovcí Genových zdrojů České republiky a zkusíme si představit, co všechno je potřeba zajistit pro jejich chov. Žáci si vyzkouší zpracování ovčí vlny od jejího ostříhání až po finální výrobek.

Nespletené pletení

Určení programu 1. - 7. třída ZŠ
Délka programu 180 minut
Cena programu 90 Kč
Období programu Celoročně
vnitrni
zahrada

Příroda nám nabízí bohaté množství materiálů, které můžeme využít pro výrobu užitečných předmětů i dekorací, které nám zpříjemní životní prostor. K nejstarším řemeslně využívaným přírodninám patří proutí. V našem programu se seznámíme s ním i s dalšími přírodninami, z nichž se dá plést. Dozvíme se, jak s nimi zacházet. Spleteme si praktického pomocníka a vytvoříme vkusnou dekoraci.

Mléko do konvičky, pivo do džbánku

Určení programu 4. - 9. třída ZŠ
Délka programu 180 minut
Cena programu 90 Kč
Období programu Celoročně
vnitrni
prijedeme

Pojem zero waste je poslední dobou moderní. Nejde ale o nic nového, stačí se podívat, jak nakupovali naši předci.  Zjistíme, jak je možné snížit množství obalů, které kupujeme, a pokusíme se vymyslet další využití pro některé věci, které bychom normálně vyhodili. Každý si ušije látkový sáček na ovoce, zeleninu nebo pečivo a všichni dohromady vyrobí vermikompostér, který si můžou odvézt do třídy.

Jak (ne)prospat zimu

Určení programu 1. - 9. třída ZŠ
Délka programu 180 minut
Cena programu 80 Kč
Období programu listopad - březen
vnitrni
zahrada

Zimní program probíhající v ekocentru. Žáci se seznámí s rozdíly mezi pravým a nepravým zimním spánkem a poznají nesnáze, jež spící tvorové v zimě zažívají. Také se naučí rozpoznávat zimující ptactvo a čím jej správně krmit. Navíc se dozví, jak zimu přežívá hmyz. Vše bude spojeno  s různými hrami a úkoly na dané téma. Nezapomeneme ani na kroužkování sýkor a dalších ptačích druhů.

Chléb se nikdy nezají

Určení programu 3. - 9. třída ZŠ
Délka programu 180 minut
Cena programu 90 Kč
Období programu Celoročně
vnitrni
zahrada

Interiérový program, který je možné obohatit o prvky výuky v exteriéru. Zjistíme co je chleba zač, odkud se bere, jaká je historie jeho výroby a předchozího zemědělského „čarování“, které vedlo k tomu, že na náš stůl doputoval voňavý, chutný  a zdravý chléb. Žáci se dozvědí, jaké výhody s sebou nese jezení kváskového chleba. Součástí programu je pečení v hliněné peci.

Dřevo a člověk

Určení programu 1. - 7. třída ZŠ
Délka programu 180 minut
Cena programu zdarma - hrazeno MAP
Období programu Celoročně
vnitrni
prijedeme

Cílem programu je uvědomit si provázanost lidstva a dřeva – lesa, stromů, dřeva, výrobků z něj. Žáci získají vhled do historie zpracování dřeva s zjistí, jak mohou dřevo využít v životě a v budoucím profesním směřování. V rámci programu budeme pracovat s dřevěnými stavebnicemi a žáci si odnesou vlastnoručně vyrobený dřevěný amulet.

Čínský nebo český česnek?

Určení programu 3. - 7. třída ZŠ
Délka programu 180 minut
Cena programu zdarma - hrazeno MAP
Období programu Celoročně
vnitrni
prijedeme

Program řeší problematiku regionálních potravin a jejich značení. Pomocí simulačních her žáci zjistí, jakou cestu musí absolvovat některé potraviny, než se dostanou k nám do supermarketu a jak probíhají farmářské trhy. Získají přehled o tom, kde a jakými způsoby můžou lokální produkty nakupovat. Součástí programu je ochutnávka regionálních výrobků.

Bylinky a jejich účinky

Určení programu 1. - 7. třída
Délka programu 180 minut
Cena programu zdarma - hrazeno MAP
Období programu Celoročně
vnitrni
zahrada
prijedeme

Během programu se seznámíme s vybranými bylinami, prostředím, ve kterém rostou, a s jejich použitím. Pochopíme, že příroda a její produkty mohou zdarma pomoci s lidskými neduhy. Namícháme léčivou směs, ze které si hned uvaříme čaj. Vyrobíme si jitrocelový sirup a bylinkové mýdlo. Zahrajeme si hry a probudíme smysly – čich a hmat.

A ty jsi… papír!

Určení programu 5. - 9. třída ZŠ
Délka programu 180 minut
Cena programu zdarma - hrazeno MAP
Období programu Celoročně
vnitrni
prijedeme

Cílem programu je podrobnější nahlédnutí do světa papíru – jeho historie, výroby, užití a zpracovaní.  Žáci si vyzkouší proces výroby ručního papíru, včetně výroby sít. Hravým způsobem načerpají informace k tématu, které je pro naši civilizaci velmi citlivé, protože spoustu věcí jsme překreslili – přesunuli z hmotného světa (tedy hmatatelného 3D prostředí) do plochých 2D obrazů a textů na papíře.

Život v řece a kolem ní

Určení programu MŠ + ZŠ
Délka programu 120 - 180 minut
Cena programu 60 - 80 Kč
Období programu září – říjen, duben – červen
teren

Terénní program u řeky Třebůvky. Děti se seznámí se zvířaty obývajícími řeku, její břehy a okolní mokřiny. Vyzkouší si odchyt vodních bezobratlých (např. jepice, vážky, berušky vodní), seznámí se s čolky i žábami a budou moci pozorovat vodní ptáky, jako je skorec či ledňáček. Připraveno bude také kroužkování u vody žijícího ptactva a hledání pobytových stop bobra.

Jak se žije na zahradě

Určení programu MŠ + ZŠ
Délka programu 120 - 180 minut
Cena programu 60 - 80 Kč
Období programu duben - červen
zahrada
prijedeme

Zjistíme, že zahrady netvoří jen záhonky, a města či vesnice obývají i jiní tvorové než jen potkani. Žáci si vyzkouší smykání hmyzu, odchyt motýlů, poznávání ovocných stromů a práci s ultrazvukovým detektorem na určování netopýrů. Dojde i na stavbu budek a kontrolu pítek. Nezapomeneme ani na půdní živočichy kypřící půdu.