Zelené ostrůvky

Určení programu 4. - 9. třída ZŠ
Délka programu 180 minut
Cena programu 100 Kč
Období programu září - říjen, duben - červen
teren

Program probíhá v biocentru na kraji Moravské Třebové (nebo v okolí Stolístku) a využívá prvky badatelsky orientovaného vyučování. Toto místo je souborem různorodých stanovišť (potok, rybník, louka, les, mokřad, lužní les) a poskytuje tak zázemí pro různé živočichy. Pomocí vlastního průzkumu si žáci uvědomí důležitost zelených ostrovů – biocenter a jejich propojení – biokoridorů v krajině. K bádání budou žáci používat zajímavé pomůcky, jako jsou ozoboti, fotopasti nebo sady pro lovení vodních a půdních živočichů.

Mohlo by se vám také líbit...