Život v řece a kolem ní

Určení programu MŠ + ZŠ
Délka programu 120 - 180 minut
Cena programu 60 - 80 Kč
Období programu září – říjen, duben – červen
teren

Terénní program u řeky Třebůvky. Děti se seznámí se zvířaty obývajícími řeku, její břehy a okolní mokřiny. Vyzkouší si odchyt vodních bezobratlých (např. jepice, vážky, berušky vodní), seznámí se s čolky i žábami a budou moci pozorovat vodní ptáky, jako je skorec či ledňáček. Připraveno bude také kroužkování u vody žijícího ptactva a hledání pobytových stop bobra.

Mohlo by se vám také líbit...