V cizí kůži

Určení programu MŠ + 1.-7.třída ZŠ
Délka programu 120 - 180 minut
Cena programu 80-100 Kč
Období programu Celoročně
vnitrni
prijedeme

Co je to vepřovice, teletina nebo kozinka? Jak se vlastně kůže zpracovává? A je vůbec v pohodě, že používáme tolik kožených věcí? Na toto všechno si odpovíme a vyrobíme si kožený náramek, který si ozdobíme raznicemi a také přívěsek na klíče.

Slunce svítí zadarmo

Určení programu 6.-9.třída ZŠ
Délka programu 180 minut
Cena programu 100 Kč
Období programu celoročně
vnitrni
zahrada
prijedeme

Plyn a elektřina jsou nejdražší v historii a také klimatická změna nabrala na rychlosti, proto je potřeba se okamžitě zamyslet nad tím, odkud energie bereme a co může každý z nás změnit, abychom jimi neplýtvali. Získáme přehled o jednotlivých obnovitelných zdrojích, jejich výhodách a nevýhodách. V případě příznivého počasí si uvaříme čaj na solárním vařiči.

Fakta o klimatu

Určení programu 6.-9. třída ZŠ
Délka programu 180 minut
Cena programu 100 Kč
Období programu Celoročně
vnitrni
prijedeme

Klima se mění a to rychleji, než všichni předpokládali. Seznámíme se s důležitými pojmy a pomocí různých pokusů a simulací si vysvětlíme jevy, které tuto změnu způsobují. Zapojíme prvky kritického myšlení, abychom se naučili rozpoznávat reálná fakta od tzv. fake news. Spočítáme si svoji uhlíkovou stopu a vymyslíme, co může každý z nás udělat pro to, abychom celý proces zpomalili.

Zvířata na hranici Čech a Moravy

Určení programu 1. - 9. třída ZŠ
Délka programu 180 minut
Cena programu 100 Kč
Období programu Celoročně
vnitrni
prijedeme

Vnitřní program zaměřený na přírodu Moravskotřebovska a okresu Svitavy. Děti díky němu poznají vzácné, významné i zajímavé druhy rostlin a živočichů. Půjde přitom jak o tvory dnešní, tak o ty, co obývali naši zem před miliony let. Zaměříme se také na živočichy, kteří se v našem regionu objevily až v posledních letech v důsledku klimatické změny.

Zelené ostrůvky

Určení programu 4. - 9. třída ZŠ
Délka programu 180 minut
Cena programu 100 Kč
Období programu září - říjen, duben - červen
teren

Program probíhá v biocentru na kraji Moravské Třebové (nebo v okolí Stolístku) a využívá prvky badatelsky orientovaného vyučování. Toto místo je souborem různorodých stanovišť (potok, rybník, louka, les, mokřad, lužní les) a poskytuje tak zázemí pro různé živočichy. Pomocí vlastního průzkumu si žáci uvědomí důležitost zelených ostrovů – biocenter a jejich propojení – biokoridorů v krajině. K bádání budou žáci používat zajímavé pomůcky, jako jsou ozoboti, fotopasti nebo sady pro lovení vodních a půdních živočichů.

Zdravé bydlení

Určení programu 4. - 9. třída ZŠ
Délka programu 180 minut
Cena programu 100 Kč
Období programu Celoročně
vnitrni
zahrada

Co všechno je důležité pro zdravé bydlení tak, aby prospívalo nám i životnímu prostředí?. Postupně probereme jednotlivé stavební materiály, kvalitu vzduchu, hladiny hluku i další faktory. Seznámíme se s moderními stavebními postupy a technologiemi. Zkusíme si vyrobit nepálenou cihlu a nakonec si všichni zkusí navrhnout svůj dům snů.

Vyschlá krajina

Určení programu 4. - 9. třída ZŠ
Délka programu 180 minut
Cena programu 100 Kč
Období programu Celoročně
vnitrni
prijedeme

Poslední dobou je hrozné sucho a potom zase prší tolik, že se potoky vylévají z břehů. Můžeme tento stav nějak ovlivnit? Pomocí různých pokusů a simulací si ukážeme, jak voda putuje přírodní i kulturní krajinou a představíme si různá řešení, jak vodu v krajině zadržet. Na základě získaných vědomostí se žáci pokusí navrhnout vhodná opatření v okolí svého bydliště nebo školy.

Proměny vlny

Určení programu MŠ - 7. třída ZŠ
Délka programu 180 minut
Cena programu 110 Kč
Období programu leden - prosinec
vnitrni
zahrada

Vlna je přírodní materiál s řadou skvělých vlastností, které se dosud nepodařilo uměle napodobit. Seznámíme žáky s těmito vlastnostmi, představíme si nejznámější plemena ovcí a zkusíme si představit, co všechno je potřeba zajistit pro jejich chov. Poté si vyzkoušíme zpracování ovčí vlny od jejího stříhání až po finální výrobek, u kterého si osvojíme techniku plstění.

Nespletené pletení

Určení programu MŠ. - 7. třída ZŠ
Délka programu 180 minut
Cena programu 110 Kč
Období programu Celoročně
vnitrni
zahrada

Příroda nám nabízí bohaté množství materiálů, které můžeme využít pro výrobu užitečných předmětů i dekorací, které nám zpříjemní životní prostor. K nejstarším řemeslně využívaným přírodninám patří proutí. V našem programu se seznámíme s ním i s dalšími přírodninami, z nichž se dá plést. Dozvíme se, jak s nimi zacházet. V druhé polovině programu si vyrobíme zápich z pedigu.

Mléko do konvičky, pivo do džbánku

Určení programu 4. - 9. třída ZŠ
Délka programu 180 minut
Cena programu 100 Kč
Období programu Celoročně
vnitrni
prijedeme

Pojem zero waste je poslední dobou moderní. Nejde ale o nic nového, stačí se podívat, jak nakupovali naši předci.  Zjistíme, jak je možné snížit množství obalů, které kupujeme, a pokusíme se vymyslet další využití pro některé věci, které bychom normálně vyhodili. Každý si ušije látkový sáček na ovoce, zeleninu nebo pečivo a všichni dohromady vyrobí vermikompostér, který si můžou odvézt do třídy.

Jak (ne)prospat zimu

Určení programu 1. - 9. třída ZŠ
Délka programu 180 minut
Cena programu 100 Kč
Období programu listopad - březen
vnitrni
prijedeme

Zimní program probíhající v ekocentru. Žáci se seznámí s rozdíly mezi pravým a nepravým zimním spánkem a poznají nesnáze, jež spící tvorové v zimě zažívají. Také se naučí rozpoznávat zimující ptactvo a čím jej správně krmit. Navíc se dozví, jak zimu přežívá hmyz. Vše bude spojeno  s různými hrami a úkoly na dané téma. Nakonec vyrobíme lojovou kouli pro ptáky.

Chléb se nikdy nezají

Určení programu 1. - 9. třída ZŠ
Délka programu 180 minut
Cena programu 110 Kč
Období programu Celoročně
vnitrni
zahrada

Zjistíme co je chleba zač, odkud se bere, jaká je historie jeho výroby a předchozího zemědělského „čarování“, které vedlo k tomu, že na náš stůl doputoval voňavý, chutný  a zdravý chléb. Žáci se dozvědí, jaké výhody s sebou nese jezení kváskového chleba. Součástí programu je kompletní proces pečení chleba od mletí mouky, přes výrobu těsta až po pečení chleba v hliněné peci.

Čínský nebo český česnek?

Určení programu 3. - 9. třída ZŠ
Délka programu 180 minut
Cena programu 100 Kč
Období programu Celoročně
vnitrni
zahrada
prijedeme

Program řeší problematiku regionálních potravin a jejich značení. Pomocí simulačních her žáci zjistí, jakou cestu musí absolvovat některé potraviny, než se dostanou k nám do supermarketu a jak probíhají farmářské trhy. Získají přehled o tom, kde a jakými způsoby můžou lokální produkty nakupovat. Součástí programu je ochutnávka regionálních výrobků.

Bylinky a jejich účinky

Určení programu 1. - 7. třída
Délka programu 180 minut
Cena programu 110 Kč
Období programu září-říjen, duben-červen
vnitrni
zahrada

Během programu se seznámíme s vybranými bylinami, prostředím, ve kterém rostou, a s jejich použitím. Pochopíme, že příroda a její produkty mohou zdarma pomoci s lidskými neduhy. Namícháme léčivou směs, ze které si hned uvaříme čaj. Vyrobíme si jitrocelový sirup a bylinkové mýdlo. Zahrajeme si hry a probudíme smysly – čich a hmat.

A ty jsi… papír!

Určení programu 3. - 9. třída ZŠ
Délka programu 180 minut
Cena programu 100 Kč
Období programu Celoročně
vnitrni
prijedeme

Cílem programu je podrobnější nahlédnutí do světa papíru – jeho historie, výroby, užití a zpracovaní.  Žáci si vyzkouší proces výroby ručního papíru od začátku do konce. Připravíme si papírovou hmotu a také speciální rámečky různých tvarů. Nakonec ruční papír ozdobíme přírodninami.

Život v řece a kolem ní

Určení programu MŠ + ZŠ
Délka programu 120 - 180 minut
Cena programu 80 - 100 Kč
Období programu září – říjen, duben – červen
zahrada
teren

Terénní program u řeky Třebůvky a u jezírka v zahradě. Děti nejprve porovnají kvalitu vody v řece a jezírku. Poté se seznámí se zvířaty obývajícími řeku, její břehy a okolní mokřiny. Vyzkouší si odchyt vodních bezobratlých, seznámí se s čolky i žábami a budou moci pozorovat vodní ptáky, jako je volavka či ledňáček. K dispozici budou mít také endoskopické kamery a mikroskop.

Jak se žije na zahradě

Určení programu MŠ + ZŠ
Délka programu 120 - 180 minut
Cena programu 80 - 100 Kč
Období programu září-říjen, duben-červen
zahrada
prijedeme

Zjistíme, že zahrady netvoří jen záhonky, a města či vesnice obývají i jiní tvorové než jen potkani. Žáci si vyzkouší smykání hmyzu, odchyt motýlů, poznávání ovocných stromů a práci s ultrazvukovým detektorem na určování netopýrů. Dojde i na stavbu budek a kontrolu pítek. Nezapomeneme ani na půdní živočichy kypřící půdu.